Med penger som verktøy mot moderne slaveri

Hvordan kan våre pengeplasseringer og kjøp av varer og tjenester være virkemidler i kampen mot moderne slaveri, sosial dumping og svart arbeid – i Norge og globalt? Det er ikke likegyldig hvem vi velger å kjøpe varer og tjenester av. Det er heller ikke måten vi plasserer og forvalter pengene våre på.

Kan vi bevisst bruke vår kjøpekraft og de økonomiske ressursene vi forvalter til å styre unna utnytting, og kan vi bidra til å sikre at innkjøps- og investeringspraksis er etisk forsvarlig?
I denne workshopen skal vi snakke om hvordan vi som individer og som kirker/organisasjoner og fellesskap kan gjøre gode etiske valg ved kjøp av varer og tjenester.

Hvordan sikre en ryddig praksis der vi styrer unna useriøse aktører? Er for eksempel renholdstjenesten vi benytter utført av en seriøs aktør som opererer innenfor lover og regler – eller tar vi sjansen på å ikke vite? Det er godt dokumentert at en gitt andel av renholdsmarkedet drives av useriøse aktører som driver svar, har mangelfulle avtaler og omgår arbeidsmiljøloven.
Hva med banktjenestene vi benytter? Hvor kan kirker og kristne organisasjoner plassere fond og vite at pengene ikke blir investert i selskaper som har slaveri innenfor sin virksomhet, eller begår andre brudd på etiske normer? Finnes det 100% etiske banker eller kapitalforvaltere?

 

Bidragsytere:

Jon Arild Ruud- Seniorrådgiver i Skatteetaten

Kåre Rønningen- Kommunikasjonsleder, KNIF Innkjøp

Kim Haagensen- Leder i WeClean Renholdsbyrå