Barns engasjement for klima og miljø

Miljøagentene jobber for å spre engasjement og kunnskap om klima- og miljøspørsmål for barn i alderen 6-13 år. Vi deler av våre beste erfaringer for at du skal sitte igjen med konkrete metoder, du kan bruke til å formidle klimakunnskap til dine barn.

Barnas egen miljøvernorganisasjon arbeider for å gi barn et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. I denne workshopen forklarer vi hvordan vi jobber for å skape engasjement, med særlig vekt på konkrete eksempler på aktiviteter som miljøagenter gjør i sine lokallag. Her skal vi dele erfaringer med hverandre.

 

Bidragsytere:

Rådgivere fra Miljøagentene