Miljø, menighet og misjon

Kloden er truet – hva har det å gjøre med Kirkens misjonsoppdrag?

Her vil du få en miljøfaglig oppdatering av klodens status med fokus på et teologisk grunnlag for kirkens miljøengasjement. Det vil bli gitt konkrete tips for hvordan ditt nettverk og din menighet kan gjøre en forskjell. Vi skal snakke om det teologisk grunnlaget for kirkens miljøengasjement, og hvordan dette henger sammen med misjonsoppdrag lokalt og globalt.

Seniorrådgiver for Miljø i Kirkerådet, Dr. Per Ivar Våje vil være en av de som skal dele sine «grønne» erfaringer. Han har blant annet vært med å koordinere arbeidet til Klimapilegrim i 2015. Dessuten har han erfaring fra miljøprosjekter for NMS i Etiopia og Madagaskar.
Du vil også få møte Knut Hallen, som tidligere har vært misjonsprest i Thailand.

 

Bidragsytere:

Dr. Per Ivar Våje- Seniorrådgiver for Miljø i Kirkerådet/Den norske kirke
Knut Hallen- Daglig leder for Samarbeid menighet og misjon (SMM)